Jarní probuzení


StejnÄ› tak, jako se po zimním spánku probouzejí medvÄ›di, hadi a jeÅ¡tÄ›rky, zaÄínají se do naÅ¡ich obydlí vracet mravenci. Pokud se o nich zmíníte pÅ™ed dÄ›tmi, vytane jim zcela jistÄ› na mysli jejich milovaný Ferda Mravenec – stateÄný neÅ¡kodný a bezbranný. Bohužel, to co leze ve vaší kuchyni, s ním nemá vůbec nic spoleÄného. Dokáže ovládnout každiÄký prostor ve vaÅ¡em bytÄ›, od kuchynÄ› a obýváku pÅ™es chodbu a koupelnu až po záchod. Chvíli to může být dokonce zábavné, pozorovat mravenÄí peÄlivÄ› srovnané zástupy a cestiÄky, kudy pochodují vzornÄ› jeden vedle druhého a jeden za druhým.

ZatoÄíme s nimi

Zkuste za této situace nechat tÅ™eba jen malinkatý kousíÄek salámu Äi nÄ›jakého peÄiva nahoÅ™e na kuchyňské lince. Uvidíte, jak se jejich cestiÄka zaklikatí, a davy nenasytných tvoreÄků se sesypou a vytvoří hnÄ›dé, rezavé nebo Äerné mraky, které v ÄlovÄ›ku mohou vyvolávat doslova až fobii. V tuhle chvíli je tÅ™eba okamžitÄ› zasáhnout. PÅ™estaňte pÅ™emýšlet nad tím, že byste vyrazili nakupovat volnÄ› dostupné prostÅ™edky, Äi zaÄali zjiÅ¡Å¥ovat nejrůznÄ›jší “zaruÄené†rady, jak se zmínÄ›nými nenasyty zatoÄit. Jediný opravdu úÄinný, důstojný a adekvátní způsob likvidace mravenců je pomocí odborné firmy, která s nimi doslova zatoÄí. Volejte DeraPlus!