Je půjčování dodávek vhodné?


Mezi Äinnosti, které vÄ›tÅ¡ina z nás rozhodnÄ› nemusí, patří bezesporu stÄ›hování. NaÅ¡tÄ›stí jej obvykle neprovádíme příliÅ¡ Äasto. OvÅ¡em i když je to jen jednou Äi dvakrát za život, rozhodnÄ› to staÄí. Zvlášť když sebou bereme i nábytek.

Jeho pÅ™eprava je kapitolou sama pro sebe, a to pÅ™edevším pokud se jedná o starožitný masivní typ, u kterého se za každou cenu chceme vyhnout poÅ¡kození. Zde je možností použít nákladní automobil, avÅ¡ak buÄme realistiÄtí. Naprostá vÄ›tÅ¡ina z nás nevlastní ani Å™idiÄské oprávnÄ›ní s ním jezdit, natož vůz samotný. Co vÅ¡ak máme dÄ›lat, když ty vÄ›ci pÅ™evézt musíme?

kamion2

Zde máme možnost si vůz pronajmout Äi půjÄit, a to buÄ od příbuzného Äi známého, který jej vlastní, Äi od profesionální půjÄovny automobilů. AvÅ¡ak u půjÄování dodávek je zde jeÅ¡tÄ› jeden problém, který byl již v krátkosti zmínÄ›n.

Málokdo má Å™idiÄský průkaz na tento typ vozidel. A usednout za jeho volant bez nÄ›j se nedoporuÄuje. Koneckonců, jde o úplnÄ› jiný typ auta. Najednou sedíte výše, máte jiný úhel pohledu, což vám rozhodí odhad. Navíc i reaguje ponÄ›kud jinak než klasický osobní automobil, na který jste zvyklí. Jak tedy tento problém vyÅ™eÅ¡it?

kamion6

Asi nejÄastÄ›ji využívanou a pravdÄ›podobnÄ› nejlepší možností je půjÄit si jej i s Å™idiÄem. V případÄ›, jej budete mít od příbuzného Äi známého, je dobré jej požádat, zda by také nemohl řídit. Pokud bude mít Äas, obvykle vám vyhoví.

V případÄ› půjÄoven automobilů je to složitÄ›jší. BuÄ si najdete nÄ›koho, kdo potÅ™ebné Å™idiÄské oprávnÄ›ní vlastní, a požádáte jej, aby s půjÄeným vozem jel, nebo si Å™idiÄe najmete v půjÄovnÄ›. Jen buÄte pÅ™ipraveni, že si za tuto službu pÅ™iplatíte.

Jak je vidět, možnosti tu jsou. A záleží jen na nás a na naší situaci, kterou z nich se rozhodneme využít. Jen pamatujte, že se musíte o daný automobil dobře starat, neboť pokud by se mu něco stalo, pak byste měli velké problémy. A věřte, že ty za to nestojí.