Ozubená kola jako základ strojírenství?

Každý je zná, ale málokdo dokáže popsat samotnou podstatu. Právě ozubená kola se stala znakem strojírenství, neboť mají symbolizovat jakousi mechanizaci. Pokud máte takové mínění i vy, měli byste vědět, že je to mnohem složitější, než by se mohlo zdát. V první řadě je nutné říci, k čemu se vlastně ozubená kola používají. Jako jeden z hlavních úkolů ozubeného kola je přenos otáček z jedné hřídele na hřídel druhou, popřípadě pak změna charakteru otáčení. Ta nejdůležitější funkce však spočívá v převodování jednotlivých otáček, kdy je možné vstupní otáčku několikrát násobit na výstupu. Tohoto principu se využívá napříč strojírenství, a to nikoliv jenom v oblasti dopravní techniky.
část stroje

Mnoho typů, které je třeba znát

Jako osoby, které se nechtějí technikou nějak zvláště zabývat, není třeba znát všemožné typy ozubení. Je však dobré vědět, že typický tvar ozubeného kola, který je možné všude vidět, je záležitost středověku. V dnešní době se klade důraz na to, aby byl zajištěn stálý převodový poměr u ozubených kol, a proto musí mít zuby těchto kol určitý tvar. Tomuto tvaru vyhovuje takzvaná evolventa, která umožňuje ozubeným kolům zabírat ve stále stejném poměru, a proto je možné dosahovat poměrně vysoké efektivity tohoto převodu.Tento příspěvek je sponzorován našimi partnery Wigs
ozubená kola

Není to jenom o ozubených kolech

Převody je možné realizovat hned několika způsoby, kdy ozubená kola a jejich deriváty jsou pouze jedním typem. Dalším, byť pro někoho možná podobným způsobem převodu otáček z jedné hřídele na druhou je prostřednictvím řetězu, popřípadě pak řemenu nebo tření, tedy silovým způsobem. Proto se vyplatí vědět, že zatímco ozubená kola jsou převodem uskutečnění tvarovým neopásanými prvky, u řemenu je to realizace převodu prostřednictvím silového a opásaného styku.
Převody jsou velmi zajímavým technickým prvkem, který umožnil vzniknout nejrůznějším strojům, a proto se i laické veřejnosti vyplatí o těchto prvcích něco vědět.