Technika nám pomáhá


Technika a další technické vymoženosti jsou tady s námi opravdu už dlouho a vÅ¡ichni víme, že technika tady z naší zemÄ› vůbec nikdy nevymizí. Tady je technika hlavnÄ› od toho, protože mnoho lidí si myslí, že technika nám lidem opravdu hodnÄ› usnadňuje život. Podle mého názoru tohle je stoprocentnÄ› pravda, protože kdyby technika nám vÅ¡em nÄ›jak nevyhovovala anebo by nám ruÅ¡ila život a soukromí, tak by samozÅ™ejmÄ› tolik techniky vůbec nebylo. A já si myslím, že je skvÄ›lé, že lidé právÄ› vymýšlejí stále novou a novou techniku. Já si myslím, že nejlepší by bylo, kdyby lidé také hlavnÄ› dbali více o sebe a taky umÄ›li odpoÄívat, protože kolikrát lidé díky technice se pÅ™estávají zajímat o rodinu a také o přátele, a dokonce také nÄ›kdy sami o sebe.

Technika dokáže všechno.

Je to kvůli tomu, že lidé nÄ›kdy můžou být také na technice úplnÄ› hodnÄ› závislí. Podle mého názoru je tohle veliká Å¡koda, protože kdyby lidé více peÄovali o sebe a také si uvÄ›domovali, že nesmí být stále nonstop jenom na poÄítaÄi anebo na mobilním telefonu, tak by technika pÅ™eci jenom byla o nÄ›co více užiteÄnÄ›jší. A vy také máte rádi techniku? Co doma technického vÅ¡echno máte?

I poÄítaÄi je technika.

Já vím, že technika je úplnÄ› vÅ¡ude, je to například lednice nebo sporák, praÄka nebo televize. Technika je jednoduÅ¡e prostÄ› úplnÄ› vÅ¡ude, toho se ÄlovÄ›k nezbaví. Také kolikrát slýchám, že lidé nemají rádi techniku, a to hlavnÄ› to jsou ty starší roÄníky, jako například moje babiÄka. Jenomže babiÄka si neuvÄ›domuje, že techniku také vlastnÄ› používá, a to hlavnÄ› každý den. Má puÅ¡tÄ›nou televizi anebo také má mobilní telefon. BabiÄka také používá mobilní telefon, i když ona dříve byla hodnÄ› proti. Jenomže potom, když se ruÅ¡ila pevná linka, tak jí potom nic jiného nezbylo. Jsem ráda, že babiÄka také už vzala techniku na milost a že si pořídila alespoň mobilní telefon.