Elektro vozy

Elektromobilita, jako fenomén dnešního auto moto světa, nejen neuvěřitelně posunuje hranice elektromobility, ale zároveň otázky nové vytváří a ty už rozhodně, nejsou tak veselé, jako neustálé zprávy o zvyšujících se výkonech, dojezdech, maximálních rychlostech a neuvěřitelných krouticích momentech motorů, moderních elektromobilů, vyplývajících z jejich konstrukce. Je trošičku deformace médií, že rozvoj elektromobilů popisuje, jako záležitost posledních dekád, ale není tomu tak. Již na přelomu předminulého a minulého století, na samém počátku historie automobilismu, byla elektřina využívána tehdejšími technickými dobrodruhy a hledači optimálních technických řešení.

auto moto

Dokonce i rychlostní rekord, mezi všemi automobily v této dřevní době, několikrát držely vozidla s elektrickým pohonem. Historie automobilů s elektrickým pohonem, je tedy dlouhá cesta pokusů a slepých uliček. Dnes v době zarputilých ekologických snah, se neustále vyzdvihuje ekologický přínos elektromobilů, pro životní prostředí, ale není to tak jednoduché. Mnohé výzkumy prokázaly, že samotná výroba elektromobilů, jejich baterií a infrastruktury, není už zdaleka tak ekologický, jako samotná uživatelská jízda. Suroviny nutné k výrobě baterií, se mnohde těží v povrchových dolech, s nejkatastrofičtějšími dopady na životní prostředí, jaké si dokážeme i nedokážeme představit.

auto

Výroba pneumatik, výroba kovových a plastových součástí, výroba elektrických kabelových svazků apod. je stejně neekologická, jako při výrobě konvenčních automobilů. Ale, zde je třeba si říci se základy Římského práva, Cui bono, neboli v čí prospěch. Tady se otevírá řada seriózních teorií, až po neseriózní konspirační teorie. Modelovým příkladem můžeme jmenovat například Americkou automobilku Tesla s jejím vizionářem Elonem  Muskem. Dle jedněch geniální pokrok a skok v tomto oboru a dle jiných, obrovský podvod makroekonomických mágů, kde se tvrdí, že v tolik proklamovaném tržním prostředí, by tato automobilka, nemohla existovat a je jen figurkou na šachovnici ve hře novodobé ekomafie, propojené dotačně na státní aparát a struktury. Snad až budoucnost ukáže, jestli je toto ta cesta, která zemi zachrání, nebo je to jen jeden z trendů, který umožní další bohatnutí logistických skupin, tentokrát ve jménu ekologie.

Tentokrát.